Tin tức mới


Hãng Top System giới thiệu giải pháp phòng học Đa phương tiện Easy School tại Bộ giáo dục & Đào tạo

Hãng Top System giới thiệu giải pháp phòng học Đa phương tiện Easy School tại Bộ giáo dục & Đào tạo (tháng 02 năm 2013)

Hội thảo Quốc gia về ứng dụng CNTT trong đào tạo và nghiên cứu Y học

Hội thảo Quốc gia về ứng dụng CNTT trong đào tạo và nghiên cứu Y học (Thái Nguyên, ngày 5,6 tháng 10 năm 2013)

Back to Top