Giải pháp phòng học đa phương tiện

Professor Higgins là phần mềm luyện phát âm chuẩn, hỗ trợ hiệu quả phương pháp luyện (nghe, nói, ngữ pháp, từ điên, giáo tiếp, phát âm, âm...

DVR là hệ thống phần mềm rèn luyện ngôn ngữ đa phương tiện có tính năng “Bốn trong một” (Âm thanh - Audio,..

Easy School là một phần mềm Đa phương tiện dạy học tương tác phù hợp cho môi trường mạng. Với tính năng truyền tải âm thanh, hình ảnh của..Back to Top