Thiết bị dạy nghề

Thiết bị giáo dục & dạy nghề

Trong lĩnh vực này chúng tôi phân phối cho các khách hàng chủ yếu là : các trường đại học, truờng dạy nghề, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm v.v… với các thiết bị hàng đầu cùng các dịch vụ kèm theo. Chúng tôi tập trung trên các lĩnh vực sau :

1. Thiết bị giảng dạy cho các môn hóa, lý, sinh

2. Phòng học đa phương tiện cho đào tạo ngoại ngữ, điện tử, viễn thông v.v…( SunTech Group)

3. Kỹ thuật điện

4. Điện tử, công nghệ bảng mạch in

5. Điện tử Y sinh, sinh lý người và động vật

6. Tự động hoá

Công nghệ tự động (thiết bị đo và chuẩn hóa dữ liệu PID, PLC, kỹ thuật chạy bằng khí – pneumatic, chuẩn hóa dữ liệu với băng tải, mô phỏng)

7. Cơ khí (CAD-CAM-CNC-FMS-CIM)

8. Công nghệ chế biến thực phẩm

9. Sinh thái học

10. Hệ thống giảng dạy điện lạnh 

Thiết bị phân tích (SEM-TEM,XRAY,SPX)

11. Thiết bị cơ khí - động lực

    * Mô hình động động cơ cắt bổ

    * Mô hình động cầu chủ động ôtô cắt bổ

    * Mô hình động hộp số kiểu FF cắt bổ

    ( Hộp số kiểu FF : Động cơ đặt ngang)

    * Mô hình động hộp số kiểu FR cắt bổ

    ( Hộp số kiểu FR : Động cơ đặt dọc)

    * Mô hình động hệ thống lái + treo ôtô

    * Mô hình hệ thống phanh thuỷ lực ôtô
 



Back to Top