Tin tức

Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam lần thứ nhất tại Lào

a12


b123

Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam lần thứ nhất tại Lào


c1234

d123

e

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kongsy Sengmany, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Xuân Vang thăm quan gian hàng tại triển lãm của công ty


f

g

h

i
Back to Top